Hoe is jouw verbinding?

Nee, niet je online-verbinding. Die is tegenwoordig meestal goed genoeg.

Ik heb laatst zelfs een keer een groep de uitdaging gegeven om een hele ochtend niet op hun telefoon te kijken. Moeilijk dat ze het vonden! En heel eerlijk, ik vond het zelf ook lastig. Het is zo’n gewoonte geworden steeds even te kijken..

Waarom gaf ik ze die uitdaging? We waren in de jobcoachopleiding (www.combo.nl) bezig met het thema verbinding. Verbinding met de ander, je cliënt, de werkgever, de opdrachtgever. Want verbinding is nodig om de ander echt te zien, te raken, iets in beweging te brengen en dus efficiënt te kunnen zijn in je werk.

Kun je echt luisteren achter de woorden en zien wat er bij de ander gebeurt als je met je hoofd zit bij: dat berichtje, die vergadering, die leuke vacature waar deze cliënt hopelijk op past, de volgende vraag die je moet stellen of hoe dit hele verhaal van deze cliënt nu in godsnaam naar werk moet leiden..?

Kun je echt verbinding maken als je zo hard werkt dat je vergeet pauze te nemen, je voortdurend bereikbaar moet zijn, je altijd met je werk bezig bent?

Kun je echt luisteren, echt zien, echt meevoelen, verbinding met de ander maken als je weinig verbinding hebt met jezelf?

Ik wens jullie hele fijne feestdagen met tijd voor verbinding met je zelf en de mensen die je lief hebt!

Kun jij als professional in het sociale domein elke maand een artikel met tips en inspiratie gebruiken om je cliënten zo goed mogelijk te begeleiden? Klik dan rechtsboven aan de startpagina op ‘Meld je hier aan!’. Je krijgt dan ook mijn 4 beste tips over hoe je zonder strijd mensen kunt helpen stappen te zetten in hun leven.

Wil je 4x per jaar mijn nieuwsbrief met informatie over mijn trainingen ontvangen? Dat kan ook!

Advertenties

Echt gehoord worden, hoe belangrijk is dat?

Gehoord wordenWillen we het niet allemaal? Gehoord worden? Begrepen worden? Erkend worden?

Ik wel tenminste.. Waarom? Het geeft je een goed gevoel, zelfvertrouwen, het idee dat je er toe doet, dat je niet voor niks op deze wereld bent.

Ik word lang niet altijd zo gehoord zoals ik zou willen. Daar word ik dan gefrustreerd van, of moedeloos, of verdrietig en lamgeslagen. Hoe zit dat bij jou?

En dan te bedenken dat er hele groepen mensen zijn die structureel minder of helemaal niet gehoord worden in de samenleving. Omdat ze door een beperking of door bepaald gedrag niet serieus genomen worden. Doordat ze zich op een andere manier uiten en daardoor niet echt verstaan worden. Doordat ze hun stem zijn kwijtgeraakt, hebben opgegeven of vergeten zijn dat ze überhaupt een stem hebben.

Ik ben afgelopen weekend weer eens geinspireerd geraakt door het leven van Joseph Wresinski. Hij leert arme mensen het woord te nemen. Omdat dat volgens hem de enige manier is waarop ze hun waardigheid terug kunnen krijgen en uit het dal kunnen klimmen. De film Joseph de Rebel is echt de moeite waard. Het is een mooie illustratie van hoe moeilijk het kan zijn, maar wat er kan gebeuren als je mensen helpt het woord te nemen en als je daar ook echt naar leert te luisteren.

Het sterkt mij om verder te gaan met mijn trainingen om mensen te leren voor zichzelf op te komen, het woord te nemen op een goede manier. Het sterkt mij ook om verder te gaan met trainingen om professionals te leren echt te luisteren, contact te maken, aan te sluiten, erkenning te geven.

Wanneer heb jij het gevoel dat je gehoord wordt? En wat denk jij dat je moet doen om gehoord te worden? Ik ben heel benieuwd en lees je antwoord graag in een reactie.

Vind jij als professional kwaliteit leveren belangrijk? Klik dan rechtsboven aan de startpagina op ‘Meld je hier aan!’ en krijg elke maand nieuwe tips en inspiratie in je mailbox. Je krijgt dan ook het e-book over motivatie.

Wil je 4x per jaar mijn nieuwsbrief met informatie over mijn trainingen ontvangen? Meld je dan hier aan. Natuurlijk zijn je gegevens veilig bij mij en kun je je voor beide makkelijk afmelden.

Hoe word je de ideale werkgever of werknemer?

Ik wil vandaag eens aandacht geven aan goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Neem nu eens als voorbeeld de re-integratiebedrijven. Af en toe lees je negatieve berichten in de media over onsuccesvolle trajecten en dergelijke. Maar o, wat word er hard gewerkt! En wat hebben jullie een prachtig vak! Mensen weer in hun kracht zetten. Ze laten ervaren dat ze zinvol en nuttig bezig kunnen zijn door samen met hen passend werk te vinden. En ja, natuurlijk lukt het ook wel eens niet. Mensen zitten niet voor niets in een re-integratietraject. Ze dragen vaak een hoop bagage met zich mee en zijn er ondanks alle inspanningen soms zelf nog niet aan toe een dergelijke stap te maken. Of werkgevers zijn er niet aan toe ze een dergelijke kans te geven. Er wordt in de re-integratie veel gevraagd van werkgevers en werknemers.

Daarmee kom ik op het volgende: Wat is nu eigenlijk goed werkgeverschap en werknemerschap? Wat maakt een bedrijf goed voor een klant of wat maakt een klant een goede werknemer voor een bedrijf? En hoe zit dat eigenlijk met jezelf en het bedrijf waar jij zelf voor werkt?

Heel simpel gezegd komt het volgens mij neer op twee belangrijke zaken. Aandacht en actie.

Voor de werkgever: aandacht voor je medewerkers. Een echt luisterend oor. Laat mensen meedenken en meepraten. Neem ze serieus, ze zijn je kapitaal en zij moeten jouw beleid uitvoeren en het geld voor de organisatie verdienen.

Voor de werknemer: aandacht voor jezelf. Luister goed naar je lichaam. Waar wordt je moe van en chagerijnig? Waar krijg je energie van en waar heb je plezier in? Door alle stress en werkdruk gaan we vaak aan onszelf voorbij. Dat is heel ongezond voor jezelf, maar ook voor de organisatie waar je voor werkt.

Voor de werkgever: actie. Voeg daad bij woord. Laat ook met je handelen zien dat je je medewerkers gehoord hebt en dat je ze respecteert. Dus stuur die bloemen naar die zieke medewerker en voer zaken echt uit die je medewerkers hebben ingebracht.

Voor de werknemer: actie. Met alleen luisteren naar jezelf kom je er niet. Geef je grenzen aan, maak keuzes en zorg goed voor jezelf! Als het beter met jou gaat kun je ook beter klanten en je collega’s zorgen.

Het lijkt zo simpel, maar we weten allemaal dat het niet simpel is. Volgens mij is er maar een manier om hier mee aan de slag te gaan. Een enorm clichee, maar o zo waar: Verbeter de wereld, begin bij jezelf!

Vind jij als professional kwaliteit leveren belangrijk? Klik dan rechtsboven aan de startpagina op ‘Meld je hier aan!’ en krijg elke maand nieuwe tips en inspiratie in je mailbox. Je krijgt dan ook het e-book over motivatie.

Wil je 4x per jaar mijn nieuwsbrief met informatie over mijn trainingen ontvangen? Meld je dan hier aan. Natuurlijk zijn je gegevens veilig bij mij en kun je je voor beide makkelijk afmelden.

Luisteren, makkelijker gezegd dan gedaan

Luisteren met een leeg hoofdAls cursisten in trainingen moeten aangeven wat hun kwaliteiten zijn, hoor ik vaak dat ze goed kunnen luisteren. Een mooie kwaliteit, maar wanneer luister je eigenlijk goed?

Ik zit regelmatig bij gesprekken die professionals (b.v. re-integratiemedewerkers of klantmanagers) voeren met hun klanten. Vaak kom ik er dan achter dat goed luisteren veel moeilijker is dan je denkt.

Een voorbeeld:

Een klantmanager heeft een gesprek met een jongere waarin bepaald moet worden welk traject richting werk de jongere gaat volgen. De klantmanager heeft op basis van het intakegesprek dat door een andere afdeling gevoerd is bedacht wat volgens haar de beste mogelijkheid is. De jongere heeft een begeleider meegenomen die wat geagiteerd is omdat het lang heeft geduurd voor ze uitgenodigd werden voor dit gesprek. De jongere hangt onderuit op zijn stoel, half tegen de muur. Zijn gezicht staat op onweer. De klantmanager vertelt welk traject zij in gedachten heeft. De jongere moppert wat en de begeleider protesteert omdat zij eigenlijk een ander traject voor de jongere wil. Er ontstaat een pittig gesprek tussen begeleider en klantmanager omdat dit andere traject om financiële redenen niet meer aangeboden mag worden. Het traject wat de klantmanager bedacht heeft wordt ingezet en de klantmanager gaat even weg om wat papieren te halen. Ik vraag aan de jongere wat hij weet van het traject waar hij nu naar toe gaat. Al pratende blijkt dat hij daar ooit eens eerder is geweest op een afdeling waar alleen productiewerk gedaan wordt in een grote lawaaïge hal. Dat lijkt hem vreselijk. Ik ken het traject niet, dus ik kan hem verder geen informatie verschaffen. Als ik later met de klantmanager het gesprek nabespreek moppert ze dat de jongere zo ongemotiveerd was. Ik vertel wat hij mij vertelde. De reactie van de klantmanager: ‘Ja maar, dan had hij me dat moeten vertellen, dan had ik kunnen zeggen dat ze nog veel meer mogelijkheden hebben’. Mijn vraag was:’kreeg hij daar de ruimte voor?’

Het antwoord was ‘nee’. Er werden vrijwel geen open vragen aan de jongere gesteld. Als er wel wat aan hem werd gevraagd gaf de begeleider veelal antwoord. Verder was de toon van het gesprek niet erg uitnodigend om uit je zelf iets te gaan vertellen tegen iemand waar je afhankelijk van bent omdat zij je uitkering betaalt.

Goed luisteren betekent dus onder andere de ander ruimte geven om te praten.

Hebben jullie de verkiezingsdebatten gevolgd? Heb je gezien hoe daar naar elkaar geluisterd wordt? Daar luisteren de politici of ze woorden horen waar ze op aan kunnen haken om hun stokpaardjes weer te vertellen. Of ze luisteren om de ander op een fout te betrappen zodat ze hem er op kunnen pakken. Of ze luisteren om te horen wat ze willen horen om hun eigen gelijk te bevestigen..

Hartstikke moeilijk is het om echt goed te luisteren naar de ander, zonder dat je zelf al een oordeel of gedachte in je hoofd hebt. Luisteren met een leeg hoofd heet dat in de IVB (Individuele Vraaggerichte Benadering). In de IVB training doen we verschillende oefeningen om dit aan te leren.

Gelukkig hoef je niet altijd te luisteren met een leeg hoofd. Heerlijk ongenuanceerd door elkaar heen kletsen kan soms prima zijn. Maar vaak, en niet alleen in de re-integratiewereld, is het ook verstandig bewust goed te luisteren. De moeite die je daar voor doet krijg je bijna altijd dubbel en dwars terug.

Vind jij als professional kwaliteit leveren belangrijk? Klik dan rechtsboven aan de startpagina op ‘Meld je hier aan!’ en krijg elke maand nieuwe tips en inspiratie in je mailbox. Je krijgt dan ook het e-book over motivatie.

Wil je 4x per jaar mijn nieuwsbrief met informatie over mijn trainingen ontvangen? Meld je dan hier aan. Natuurlijk zijn je gegevens veilig bij mij en kun je je voor beide makkelijk afmelden.